Commissies

U.S.T. Traiectum telt drie commissies:

De toernooicommissie
Deze commissie organiseert onder andere de Traiectum Open en het alumni toernooi. Verder organiseren ze ook onze clubkampioenschappen en andere toernooien binnen de vereniging. De toernooicommissie 2019-2020 bestaat uit:

Sjoerd Drijfhout
Jean Lewin
Konstantinos Askitidis

De weekendje-wegcommissie
De weekendje-wegcommissie gaat over het weekendje weg dat jaarlijks plaats vindt. De weekendje-wegcommissie 2019-2020 bestaat uit:

Stijn van Meel

De kascommissie
De kascommissie controleert de financiën van de vereniging en geeft aan het einde van het boekjaar een advies over de huidige stand van zaken. De kascommissie 2019-2020 bestaat uit:

Daniël Nieuwenhuizen